NATIONENS ØJE

Universitetshospital ophænger seddel med ordensregler

"Vi må selv påtage os en del af ansvaret for balladen, når vi ikke har forventningsafstemt med vores gæster omkring opførsel på stedet", mener oversygeplejerske Kirsten Norfeldt

Det er et stadig oprevet personale på Odense Universitetshospital, der har samlet sig i vagtstuen, for at formulere en seddel, der skal hænge forholdsvist centralt på skadestuen.

Punktet "Vær venligst stille af hensyn til patienterne, mens I smadrer ting med køller", drøftes intensivt. Enkelte mener, at udsagnet indirekte opfordrer til at smadre ting med køller, mens andre argumenterer for, at det er umuligt at smadre ting på en stille måde.

"Vi kan jo dårligt bebrejde dem, at de kommer her på den måde, når vi ikke har gjort det helt klart med en form for opslag, hvad vi forventer os af dialogen mellem personale og aggressiv folkemængde. Det er simpelthen nødt til at være formuleret skriftligt", forklarer oversygeplejerske, Kirsten Norfeldt, der også har bestilt et parti piecer med titlen: "Før Du dukker op på skadestuen for at lemlæste nogen...", en orienterende brochure om bl.a. offentlig transport til og fra sygehuset.

Det var på tale at producere et opslag, der advarede øvrige patienter om mulighederne for støjende og voldelig adfærd, "men det tør vi simpelthen ikke. Det kan så nemt blive opfattet helt forkert. Vores agenda er jo ikke at stigmatisere alle køllebærende voldsmænd", understreger oversygeplejersken, der for en kort bemærkning melder sig ud af samtalen, for at brainstorme på sedlens punkt 4: "Husk at spritte hænder af før og efter Du har lagt hånd på en indlagt patient".

Dansk Folkepartis Kristian Thulesen Dahl mener det er 'hovedløst' at hænge en sådan seddel op. "Det løser ingen problemer. Ingen overhovedet", mener han. "En sådan seddel skal jo hænge et sted i Vollsmose, for at have en effekt". 

KOMMENTARER

Mere top underholdning på helt normalt