You are currently viewing Få hjælp fra en bedemand, når nogen dør

Få hjælp fra en bedemand, når nogen dør

Døden er noget, vi alle stifter bekendtskab med i løbet af livet, og de fleste mennesker kommer ud for at skulle tage sige af begravelse og de andre praktiske ting i forbindelse med et dødsfald. I sorgens stund kan det være svært at skulle forholde sig til den slags, og derfor vælger de fleste at få hjælp fra en bedemand. 

Hjælp til hele forløbet 

Det første man skal gøre når nogen dør er at ringe til lægen. Hvis døden indtræffer på sygehuset, er det ikke nødvendigt, da personalet har bemyndigelse til at erklære en person død. Herefter kan man vælge at kontakte en bedemand, og det mest praktiske er at vælge en lokal bedemand. Således kan man kontakte en bedemand Ringe, hvis man bor i dette område. Bedemanden hjælper jer gennem hele forløbet omkring dødsfaldet og ved præcis, hvad der skal gøres fra start til slut.  

En smuk ceremoni 

Bedemanden kan som nævnt hjælpe med det hele og optræder professionelt og lyttende overfor de efterladtes og evt. den afdødes ønsker, hvis denne har efterladt noter om, hvordan vedkommende kunne tænke sig, at det sidste farvel skal foregå. Det kan for eksempel dreje sig om salmer, man holdt meget af, eller hvilken type af gravsted, man ønskede.  

Selvarrangeret begravelse 

Det ses af og til, at familien selv ønsker at tage hånd om alle de praktiske ting og altså også begravelsen. Det er bestemt en mulighed, men her bør man tænke sig godt om og overveje, om det er værd at spare de penge for til gengæld at have det næsten ubærlige arbejde med at håndtere dødsfaldet i lige de dage, hvor sorgen er størst.