You are currently viewing Hvad indebærer en APV? Få en grundig beskrivelse her

Hvad indebærer en APV? Få en grundig beskrivelse her

  • Post author:
  • Post category:Livsstil

”APV” står for ”arbejdspladsvurdering” og det er et lovkrav, at alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en APV minimum hvert tredje år. I APV’en skal man kortlægge virksomhedens arbejdsmiljø, finde de områder, hvor der er behov for ændringer, og derefter lave en plan for, hvordan man vil forbedre arbejdsmiljøet.

Få hjælp til APV’en

For det første er det vigtigt at sige, at i som virksomhed kan få hjælp til jeres APV. Det kan være en stor opgave at få udarbejdet, men heldigvis sidder der dygtige autoriserede arbejdsmiljørådgivere klar til at hjælpe jeres virksomhed. Rådgiveren vil fungere som en samarbejdspartner, og her vil du 100% opnå gode resultater fremadrettet. Det er nemlig vigtigt at lave forbedringer, når man har fundet ud af, hvad udfordringerne er, så de ikke eskalerer yderligere.

Hvad indeholder en APV?

En arbejdsmarkedspladsvurdering skal indeholde fem elementer som er: en kortlægning, en vurdering, inddragelse af sygefravær, en prioriteret handlingsplan og opfølgning på handlingsplanen. Den skal også indeholde en masse arbejdsmiljøfaglige ting såsom det ergonomiske, fysiske, kemiske, biologiske og psykiske arbejdsmiljø. Meningen med at lave en APV er at medarbejderne får mulighed for at beskrive arbejdspladsen og arbejdsmiljøet, så man kan opdage hvis noget er galt, og derefter forbedre det, så det bliver en bedre arbejdsplads at være på. Et af punkterne som en APV skal indeholde, er som sagt kortlægning, hvor man via forskellige metoder såsom interviews, spørgeskemaer, workshops eller walk and talks, kan få et indblik i hvordan arbejdsmiljøet er for de ansatte. Et andet punkt er sygefravær, da et højt sygefravær kan være skyld i et dårligt arbejdsmiljø. Det er dog ikke altid, at det hænger sammen – men hvis man finder en sammenhæng, er det klart noget der skal handles på. Hvis de ansatte melder sig syge, fordi arbejdsmiljøet er dårligt eller der er andre underlæggende problemer, kræver det en indsats.