You are currently viewing Sådan overdrager du din virksomhed

Sådan overdrager du din virksomhed

Står du og skal overdrage en virksomhed? Så er der sandsynligvis en hel masse følsomme og fortrolige oplysninger, som skal behandles med omhu. Læs mere her og bliv klogere på de juridiske aspekter ved at overdrage en virksomhed. 

Overdragelse af en virksomhed er en alvorlig og vigtig begivenhed, og den skal foretages med omhu og omtanke. Det er en god idé at sørge for, at der foreligger nogle juridisk bindende aftaler – med påsat underskrift – så man er sikker på, at begge parter er beskyttet i aftalen. 

Her er det helt essentielt at udarbejde en fortrolighedserklæring, som sikrer, at ømtålelige informationer ikke udleveres, men bliver inden for virksomheden. En fortrolighedserklæring kan både udarbejdes af parterne selv, men det kan også være meget fornuftigt at få en advokat ind over, så processen forløber trygt og professionelt. 

Hvad er en fortrolighedserklæring? 

Sagt med ganske få ord er en fortrolighedserklæring en juridisk bindende aftale mellem to parter i et samarbejde. Erklæringen sikrer, at der ikke videregives informationer, som er følsomme for nogen af parterne.  

I forbindelse med overdragelse af din virksomhed kan der være tale om fortrolige oplysninger om virksomheden eller dens kunder, og det kan også være specifikke og unikke erhvervshemmeligheder. Dette er informationer, som man ønsker forbliver inden for virksomhedens fire vægge, og med en fortrolighedserklæring skriver begge parter under på, at sådan bliver det. 

Sådan laver du en fortrolighedserklæring 

Som sagt kan det være meget fordelagtigt at få hjælp af en advokat med erfaring på området, når du skal udarbejde en fortrolighedserklæring. Hvis du og den samarbejdende part beslutter jer for selv at gøre det, er der dog nogle ting, I skal vide. Vi har opstillet de nødvendige informationer i punktform, så de er lige til at gå til, når I skal lave en fortrolighedserklæring: 

  • Erklæringen dækker kun de informationer, som rent faktisk er fortrolige. Det vil sige, at andre oplysninger, som parterne udveksler, gerne må videregives og offentliggøres. I skal derfor finde ud af, præcis hvad, der skal noteres i erklæringen. 
  • Der er også andre forhold omkring erklæringen, som I skal klargøre. Fx skal I finde ud af, om fortrolighedserklæringen skal stille begge parter til ansvar for hemmeligholdelsen af informationer, eller kun den ene part. 
  • Det er også muligt at lave aftaler for, hvordan de fortrolige oplysninger eventuelt kan videregives. Findes der visse situationen, hvor det er passende at videregive oplysningerne? Eller visse personer eller samarbejdspartnere? 

Derudover kan det være en god idé, hvis erklæringen indeholder en definition af, hvad fortrolige oplysninger er i netop dette tilfælde. Det skal også fremgå, hvem de involverede parter er, og om erklæringen eventuelt har en udløbsdato.