You are currently viewing Er mit barn dyslektisk? 6 tegn at holde øje med

Er mit barn dyslektisk? 6 tegn at holde øje med

Det kan være svært at se, om dit barn har indlæringsvanskeligheder på grund af ordblindhed. Dysleksi er en almindelig indlæringsvanskelighed, og det kan være svært for forældre at genkende tegnene. Heldigvis er der nogle tegn, der er lette at få øje på, og som kan indikere, at dit barn er ordblind. Her er seks af dem.

Vanskeligheder med at læse eller skrive ord: Dette er et af de mest almindelige tegn på ordblindhed. Hvis dit barn har svært ved at genkende ord eller skrive dem korrekt, kan det være ordblindhed. De kan også have problemer med at huske fakta eller instruktioner. Derudover kan de have svært ved at forstå det, de læser, eller have svært ved at lyde ukendte ord.

Vanskeligheder med matematik: Matematik kan være svært for mange elever, men for dem med ordblindhed kan det være en særlig udfordring. Dit barn kan have svært ved at forstå matematiske begreber som brøker og decimaler eller have problemer med at huske grundlæggende matematiske fakta som multiplikationstabeller.

Vanskeligheder med at følge anvisninger: Børn med ordblindhed har ofte svært ved at følge anvisninger i flere trin i rækkefølge, fordi de bliver overvældet af opgavens kompleksitet. De kan også have svært ved at forstå mundtlige instruktioner og har brug for mere tid end deres jævnaldrende til at udføre opgaver, der kræver, at de følger anvisninger.

Problemer med at fokusere på opgaver: Personer med dysleksi har ofte svært ved at fokusere deres opmærksomhed på opgaver i længere tid, fordi de let bliver distraheret og overvældet af opgaven. Dette kan føre til problemer med at afslutte opgaver eller prøver til tiden eller til at glemme vigtige oplysninger, som de lige havde læst eller hørt et øjeblik før.

Problemer med at organisere tanker og idéer: Ordblinde børn har ofte svært ved at udtrykke sig i skriftsprog, fordi de har svært ved at organisere deres tanker i sammenhængende sætninger og afsnit. Dette kan føre til frustrationer, når de forsøger at skrive essays eller holde mundtlige præsentationer i skolen.

Vanskeligheder med at udtale visse ord: Ordblinde har typisk svært ved at udtale visse bogstaver og bogstavkombinationer i ord korrekt på grund af en behandlingsforstyrrelse, der påvirker ordafkodningsfærdigheder som f.eks. fonemisk bevidsthed (evnen til at opdele ord i deres mindre dele). Dette kan resultere i fejludtalelser som f.eks. “kigs” i stedet for “kiks”, hvilket gør det svært for andre at forstå, hvad personen siger, selv om han/hun ved, hvad han/hun vil sige, men ikke kan finde det rigtige ord hurtigt nok.

Dysleksi er en almindelig indlæringsvanskelighed, som kan medføre betydelige vanskeligheder for dem, der er ramt af den; men med rettidig opdagelse og passende interventioner kan børn med dysleksi lære at håndtere deres tilstand effektivt, så de kan nå deres fulde potentiale både akademisk og socialt! Hvis du har mistanke om, at dit barn kan have ordblindhed på baggrund af et af disse tegn, er det vigtigt at tale med en pædagogisk professionel, der har specialiseret sig i at diagnosticere og behandle denne lidelse så hurtigt som muligt, så du kan få dit barn på vej mod succes!