You are currently viewing Har du styr på din økonomiske fremtid?

Har du styr på din økonomiske fremtid?

Det er vigtigt at have styr på din fremtid – ikke mindst din økonomiske fremtid. Har du ikke det, risikerer du i værste fald, at du ikke har tilstrækkeligt med midler til at få den pensionisttilværelse, som du drømmer om. Og selv om du måske synes, at det er kedeligt at snakke om pension og økonomi, og samtidig tænker, at der er mange år til at få det på plads, så er det alligevel en rigtig god idé at tænke over din økonomiske fremtid så tidligt som muligt. Jo før, du begynder på det, jo bedre er dine muligheder nemlig også for at nå at spare de penge op, du har behov for, når du en dag går på pension.

Pensionsopsparing er nøglen til en god alderdom

Når det kommer til din økonomiske fremtid, er det noget nær umuligt at komme udenom pension og pensionsopsparing. Mange danskere har en pensionsopsparing gennem deres arbejdsgiver, hvor både de og arbejdsgiveren indbetaler en fast procentsats af lønnen til pensionsopsparingen hver måned. De enkelte beløb er ikke nødvendigvis særligt høje, men fordi de bliver indbetalt over en årrække, og fordi midlerne investeres og dermed genererer renter og rentes renter, kan dine pensionsindbetalinger i sidste ende blive flere millioner kroner værd – også, selv om du ikke indbetaler store beløb.

Idéen bag at starte tidligt

Med ovenstående in mente giver det også ret god mening, at det gælder om at komme i gang med at spare op til din pension så tidligt som muligt i dit arbejdsliv. Begynder du som 25-årig, vil du alt andet lige have meget længere tid – og dermed mulighed for at indbetale langt flere midler, alt andet lige – end hvis du først begynder at indbetale til pension som eksempelvis 40-årig. Selv om det kan virke uinteressant for en 25-årig at tale om pension, er tiden og ikke mindst indbetalingerne godt givet ud, og når først det er på plads, kører pensionen af sig selv uden, at man behøver at gøre yderligere.

Suppler evt. med andre former for pensioner

Udover den typiske arbejdsmarkedspension er der også mulighed for at gøre brug af andre pensionsformer. Det kan både være i form af ratepension, som giver nogle skattemæssige fordele, men i princippet også blot i almindelig opsparing og investering, som du selv administrerer. Har du ikke en arbejdsmarkedspension, eller ønsker du blot at spare mere op, end arbejdsmarkedspensionen umiddelbart giver mulighed for, kan du overveje et af disse alternativer i stedet. Det gælder ikke mindst, hvis du er kommet lidt sent i gang med at spare op til pension – her er dette en oplagt mulighed for at sætte yderligere turbo på din opsparing.