You are currently viewing Det er helt normalt at bruge animationer online

Det er helt normalt at bruge animationer online

Vi kender alle til de der forklarende videoer på nettet, hvor man skal instrueres i, hvordan man på bedst mulig måde pakker en eller anden dims ud og sætter den sammen korrekt, så den kan bruges til ditten eller datten. Måske har nogen filmet en mand, der ikke lige har så gode fingre den dag, eller også er vinklen forkert, men man forstår det ikke rigtigt. Her egner såkaldt realfilm sig meget dårligt. Det er her man har brug for noget tydelig animation. 

En god animationsvideo er netop perfekt velegnet til den slags forklarende instruktion, hvor det er meningen, at brugeren skal kunne se nogle bestemte ting på en bestemt måde. En animationsvideo kan skabe meget mere fokus i forhold til det, det drejer sig om, og på den måde tydeligere anskueliggøre budskabet. Det er der flere grunde til. For her kan man fjerne forstyrrende ting i baggrunden, og man kan sætte tydeligt fokus på de ting, der er vigtige for forståelsen af filmen.  

Tegnet tydeligt op 

Ved at animere tegnede figurer får man forenklet udtrykket, og dermed tydeliggjort budskabet. Der er kun det med på billedet, som er nødvendigt, for at budskabet trænger igennem. I realfilm kan en lille lysrefleks eller et blink med øjet tage fokus fra det væsentlige. Alle disse små, forstyrrende detaljer undgår man med en animationsvideo. For her er der kun de elementer, der er nødvendige for at fortælle budskabet. Det giver klarhed, skarphed og en tydelighed i det, der skal fortælles. 

Klar og tydelig kommunikation 

Altså er en animationsvideo måske den mest effektive måde at forklare komplicerede ting på. Der erkommer en klarhed i en god animationsvideo, som man ikke kan få med levende billeder i levende miljøer, hvor mange små tilfældigheder kan fjerne opmærksomheden fra det, der forsøges fortalt.