Glade medarbejdere styrker effektiviteten

Undrer du dig tit over, hvordan du og din virksomhed kan præstere bedre? Så kunne du begynde hos dine medarbejdere. Er de glade og tilfredse, kan du nemlig regne med, at de laver deres arbejde til punkt og prikke. Du kan derfor få foretaget medarbejderundersøgelser, der giver dig et indblik i, hvad du kan gøre som deres leder eller arbejdsgiver.

Medarbejdertilfredshed kommer ikke af sig selv. Det kræver initiativ. Har du mistanke om, at der er snak i krogene eller frustrationer under opsejling hos dine medarbejdere, så handler det om at tage det i opløbet.

Du kan sikre trivsel på arbejdspladsen med en trivselsmåling. Den giver dig indblik i, hvordan temperaturen er på arbejdspladsen. Den er både relevant for små og store virksomheder, uanset om du er leder, mellemleder, direktør eller står ude på gulvet sammen med dine kolleger. Trivsel gælder for alle på arbejdspladsen.

Glæd dig til at gå på arbejde

Det behøver ikke være en hemmelighed, at glade medarbejdere er effektive medarbejdere. En arbejdsplads styret med frygt og mistillid er ikke effektiv, da medarbejderne vil arbejde under et konstant pres. Og dette pres øger nemlig muligheden for fejl, og fejl koster i sidste ende penge.

En arbejdsplads baseret med tillid til hinanden sætter en helt anden dagsorden. Det er en arbejdsplads, hvor frygten for at fejle ikke betyder noget. Har du medarbejdere, der glæder sig til at gå på arbejde, kan du også regne med dem, hvis du har brug for deres hjælp. De vil helt automatisk tage mere initiativ, og det vil komme virksomheden til gavn.

Trivselsmålinger er vejen frem

Mange virksomheder måler trivsel på deres arbejdsplads en til to gange årligt. Det har i nogle tilfælde vist sig at være for lidt. Frustrationer ophober sig nemlig over tid, og under en halvårlig trivselsmåling vil medarbejderne derfor ”lufte ud” og ventilere deres frustrationer. Det giver et forkert billede i det store hele.

Trivselsmålinger bør derfor foretages oftere. Måske en månedlig samtale kan give et langt bedre billede eller blot en ugentlig mulighed for at blive hørt. Det giver medarbejderne en mulighed for at komme ud med det, de har på hjerte, før det fylder så meget, at det ender i frustration eller decideret vrede.

Det er vigtigt at lytte til sine medarbejdere løbende, også selvom der måske ikke er nogen konflikt under opsejling. Føler dine medarbejdere sig hørt i hverdagen, så undgår du også konflikter på længere sigt.